Δωρεάν έλεγχος ακοής

Δωρεάν έλεγχος ακοής

Στα πλαίσια μιας δωρεάν συμβουλευτικής συνεδρίας, πραγματοποιείται έλεγχος της τωρινής κατάστασης της ακουστικής σας ικανότητας, προκειμένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη εφαρμογής ακουστικών βαρηκοΐας. Η προσκόμιση ακοογραμμάτων από ΩΡΛ είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να μπορέσει ο ειδικός ακοοπροθετιστής να διαπιστώσει εάν υπάρχει προοδευτική έκπτωση της ακοής σας με την πάροδο των ετών.

akoustika.varikoias.gr

Επιπροσθέτως στόχος της παρούσας συνεδρίας είναι ο προσδιορισμός των αναγκών σας όπως για παράδειγμα εάν πιο σημαντικό για εσάς είναι η επίτευξη της μέγιστης ικανότητας διάκρισης της ομιλίας ή η εφαρμογή αθέατων ακουστικών. Περαιτέρω, άλλοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν είναι η συνύπαρξη επιπλέον δυσκολιών που αντιμετωπίζετε (όπως πχ προβλήματα όρασης) προκειμένου ο ακοοπροθετιστής να προτείνει την πλέον ενδεδειγμένη λύση για εσάς.

Για τον καλύτερο προσδιορισμό των αναγκών των ατόμων μεγάλης ηλικίας με δυσκολία ακοής, θεμιτή κρίνεται η συνοδεία αυτών από οικείο πρόσωπό τους, καθόσον η παρουσία αυτού παίζει αξιοσημείωτο ρόλο μιας και πολλές φορές ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος δεν δύναται να διατυπώσει όλες τις πιθανές απορίες του ή να αφομοιώσει όλες τις πληροφορίες που δίνονται από τον ακοοπροθετιστή.

Εξειδικευμένοι Ακοοπροθετιστές & Πτυχιούχος Ακοολόγος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Επικοινωνήστε Μαζί Μας Τώρα